Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" w 2016 r.

Zapora ghostwriting

Redakcja czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, dbając o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma, realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed „ghostwriting” i „guest authorship”.