osinski(1975 - 2010)

Jan Kazimierz Osiński urodził się 24 marca 1975 r. w Michowie w Archidiecezji Lubelskiej, jako najmłodszy syn Henryka i Stanisławy, z domu Rączka. Dnia 17 sierpnia 1975 r. został ochrzczony w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie. W 1984 r. przystąpił do Pierwszej Komunii św., a w 1989 r. z rąk Biskupa Ryszarda Karpińskiego otrzymał Sakrament Bierzmowania.

(1956 ? 2010)

Dnia 6 lutego 2010 r. zmarł nagle, wskutek poważnych urazów odniesionych w nieszczęśliwym wypadku, jakiemu uległ kilka dni wcześniej, ks. dr Józef Rapacz, adiunkt w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.