koscKs. prof. dr hab. Antoni Kość, kapłan Zgromadzenia Księży Werbistów, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich urodził się 12 maja 1949 r. w Rokietnicy k. Jarosławia. W 1974 r. uzyskał tytuł magistra teologii w KUL. W latach 1974-1976 odbył studium języka japońskiego w Center for Japanese Studies; w latach 1976-1978 ? studium prawa w Sophia University (Tokio); w latach 1978-1982 ? studia prawnicze w Uniwersytecie we Freiburgu Br.

Ks. Zbigniew Jaworski

ŚP. KS. PRAŁAT PŁK PROF. DR HAB. JERZY SYRYJCZYK

(1950 - 2009)

Dnia 13 stycznia 2009 r. w Warszawie odszedł do domu Ojca jeden z najwybitniejszych kanonistów polskich, w zakresie prawa karnego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 17 stycznia 2009 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, gdzie ks. Jerzy Syryjczyk 35 lat temu odprawił Mszę św. Prymicyjną, a wcześniej przyjmował inne sakramenty św. W tym kościele był ministrantem i rozpoznawał swoje powołanie do kapłaństwa. Tutaj uczył się miłości Boga, człowieka i Ojczyzny oraz wrażliwości na prawdę.

ploski(1956 - 2010)

Tadeusz Stefan Płoski urodził się dnia 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim, jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno?teologiczne. Dnia 6 czerwca 1982 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Jako neoprezbiter, jeden rok pracował w Parafii pw. św. Józefa w Morągu. W 1983 r. został skierowany na studia z prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po trzech latach studiów wrócił do diecezji i podjął pracę w Kurii Biskupiej oraz Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej. W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych oraz duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo?Technicznej w Olsztynie.

kaminski(1933-2010)

Zygmunt Kamiński urodził się dnia 20 lutego 1933 r. w miejscowości Wzgórze, Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, Diecezji Lubelskiej. Był najstarszy z trojga dzieci (+Stanisław, Teresa) Antoniego i Aleksandry z Rumińskich. W 1951 r. ukończył Liceum Biskupie w Lublinie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 22 grudnia 1956 r. w katedrze lubelskiej z rąk bp. lubelskiego Piotra Kałwy.

krol(1935-2010)

Zdzisław Król, syn Bolesława i Marianny z d. Turek, urodził się 8 maja 1935 r. w Zdzieborzu (Zielonka) w parafii Pniewo w pow. Pułtusk. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 sierpnia 1958 r. w Archikatedrze Warszawskiej.