Damian Kwiatkowski

Urodził się 23 lutego 1955 r. w Żarkach, powiat Myszkowski. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Żarkach. Studia filozoficzno-teologiczne podjął w 1975 r. w Wyższym Seminarium Duchowym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1981 r. Zaraz po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego. W latach 1985-1989 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Studia w Rzymie ukończył w 1989 r. stopniem doktora na podstawie pracy „I sacramenti dell`iniziazione cristiana nella disciplina sacramentale della chiesa armena in Polonia secondo i sinodi di Leopoli (1689) e di Roma (1911).” [Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dyscyplinie sakramentalnej kościoła ormiańskiego w Polsce na podstawie synodów we Lwowie (1689) i w Rzymie (1911)]. W latach 1989–1991 był prefektem w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Do dnia śmierci wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Sosnowieckim Seminarium Duchownym w Częstochowie. Pełnił różne zadania w archidiecezji częstochowskiej. Był wikariuszem sądowym Sądu Metropolitalnego w Częstochowie. Należał do Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów.

Ks. Szczepański był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Był członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Zmarł nagle wieku 59 lat, 19 lutego 2014 r. w Częstochowie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żarkach.

R.I.P.