Agnieszka Romanko

 

Ks. kan. dr Stanisław Cierkowski urodził się w 8 maja 1970 r. Pochodził z Mroczna (województwo mazursko-warmińskie).

Studiował teologię najpierw przez 5 lat w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie przez 1 rok  w Wyższym Seminarium Duchownym  w Toruniu. W 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze toruńskiej. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1996-2000 studiował prawo cywilne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uwieńczone magisterium z prawa cywilnego. Dalsze studia prawnicze kontynuował w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, prowadzonym przez jezuitów, gdzie uzyskał licencjat. Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem o. prof. Janusza Kowala, SJ na temat: L’impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco (Przeszkoda pokrewieństwa prawnego. Analiza historyczno-prawna prawa kanonicznego i prawa polskiego) obronił 10 stycznia 2006 r.

Ks. Cierkowski był obrońcą węzła w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej oraz pracownikiem Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Prowadził referat prawny Kurii Diecezjalnej, a także był sekretarzem
I Synodu Diecezji Toruńskiej.

Zmarł 3 kwietnia 2013 r. po rocznej walce z chorobą, Miał zaledwie 43 lata i 18 lat kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 6 kwietnia Mszą św. sprawowaną w katedrze toruńskiej, której przewodniczył ks. inf. Andrzej Wawrzyniak. Następnego dnia ciało ś.p. ks. Stanisława zostało przeniesione do kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie. Dnia 8 kwietnia odbyła się Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego. Ciało ś.p. ks. Cierkowskiego spoczęło w rodzinnym Mrocznie.

R.I.P.

 * Opracowano na podstawie wydania internetowego tygodnika „Niedziela. Głos z Torunia”: http://www.niedziela.diecezja.torun.pl/2008/0820/4.html; http://www.niedziela.pl/ artykul/105676/nd/Pojdz-slugo-dobry-i-wierny [dostęp: 12.06.2014]