Anna Słowikowska

Ks. Stanisław Cały urodził się 5 marca 1921 r. w Rzęsnej Polskiej k. Lwowa. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu czwartego roku kursu seminaryjnego w 1945 r.

z rąk abpa Eugeniusza Baziaka we Lwowie. Ze względu na likwidację lwowskiego seminarium duchownego, formację dokończył w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studia magisterskie odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do 1956 r. był wikariuszem w Narolu
i Oleszycach. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył stopniem naukowym doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Rozprawę doktorską pt. Kult relikwii świętych w ustawodawstwie Kościoła zachodniego. Studium historyczno-prawne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Nowickiego, obronił w 1961 r.[1] Po studiach, przez rok był wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie,
a później w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Tam także był sędzią prosynodalnym i obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie Arcybiskupim we Wrocławiu. W 1967 r. powrócił do Lubaczowa, gdzie został oficjałem sądu biskupiego. Urząd ten sprawował do emerytury, tj. do 1986 r. W latach 1979-1983 był wikariuszem generalnym archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, a w latach 1983-1984 – wikariuszem kapitulnym i administratorem tejże archidiecezji.

Od 1971 r. był kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej
w Lubaczowie; od 1974 r. – kapelanem honorowym, a od 1979 r. – prałatem honorowym Ojca Świętego. W 2010 r. otrzymał godność protonotariusza apostolskiego (infułata).

Zmarł 13 listopada 2013 r., w 92. roku życia i 68 r. kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe ks. S. Całego odbyły się 16 listopada 2013 r.
w katedrze wrocławskiej. Przewodniczył im abp Mieczysław Mokrzycki. Ksiądz Infułat został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

R.I.P.*  Opracowano na podstawie: http://ekai.pl/diecezje/zamojsko-lubaczowska/x72564/zmarl-ks-infulat-stanislaw-caly/ [dostęp: 11.06.2014]; http://www.konkatedra. zamojskolubaczowska.pl /par,ogloszenia,wyd,407 [dostęp: 12.06.2014].

[1]  L. Fiejdasz, M. Pawelec, Doktoraty 1926-2010, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ludzie. Nauka. Struktura. Stan na 15 czerwca 2010 r., red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, s. 174.