Anna Słowikowska

O. Letus Feliks Szpucha urodził się 6 lutego 1934 r. w Teodorówce k. Biłgoraja. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1949 r. W seminarium duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej ukończył studia filozoficzno-teologiczne. W 1956 złożył profesję wieczystą, a święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. W latach 1958-1963 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magisterium z zakresu prawa kanonicznego uzyskał w 1961 r. Rozprawę doktorską, pt. Urząd prowincjała w Zakonie Braci Mniejszych. Studium prawno-historyczne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Aleksego Petraniego, obronił w 1963 r.

O. dr L. F. Szpucha był prefektem studium w Zakonie Braci Mniejszych oraz sekretarzem prowincji. Jako kanonista opracował kilka konstytucji zakonnych dla różnych zgromadzeń. W Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wykładał przede wszystkim prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe, a zastępczo także historię zakonu bernardynów w Polsce, liturgikę i teologię moralną. W Sądzie Metropolitalnym w Krakowie pełnił urząd sędziego prosynodalnego.

Zmarł 25 listopada 2012 r. w wieku 78 lat. Uroczystości pogrzebowe ś. p. o. Letusa Szpuchy odbyły się 27 listopada 2012 r. Przewodniczył im bp Damian Muskus OFM. Ciało ś. p. o. Letusa spoczęło w zakonnym grobowcu w Kaplicy św. Anny w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

R. I. P.