Anna Słowikowska

Ks. Piotr Ilwicki urodził się 8 października 1924 r. w Goleni (Rumunia). W 1946 r. wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1952 r. z rąk nuncjusza apostolskiego Angelo Giuseppe Roncalli. Po święceniach pracował jako duszpasterz polskiej emigracji górniczej we Francji i był kapelanem w paryskich szpitalach. W 1953 r. uzyskał licencjat z teologii, a w 1958 r. z prawa kanonicznego. Po przyjeździe do Polski, pracował jako wikariusz w Biskupcu Reszelskim w diecezji warmińskiej. Następnie sprawował wiele urzędów kurialnych i sądowych. Był notariuszem, wicekanclerzem i referentem prawnym kurii biskupiej, obrońcą węzła małżeńskiego, promotorem sprawiedliwości oraz wiceoficjałem. Pełnił funkcję kierownika Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie oraz dyrektora Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego.

Od 1971 r. był kapelanem honorowym, a od 2004 r. prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

Na emeryturze pełnił posługę duszpasterską służąc wiernym w konfesjonale w parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Zmarł 27 sierpnia 2012 r. w 88. roku życia i 60. kapłaństwa. Mszy świętej pogrzebowej, sprawowanej dnia 30 sierpnia 2012 r., przewodniczył abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. Ś.p. ks. P. Ilwicki został pochowany w grobie kapłanów na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

 

R. I. P