Procedury w sprawach
małżeńskich i rodzinnych

Olsztyn – Kortowo

10-11 maja 2016 r.

Zaproszenie

WTOREK 10.05.2016

Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” UWM

ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn

9.30 – Otwarcie konferencji (sala 102)

Powitanie Uczestników

Przemówienia Władz UWM w Olsztynie

Przemówienia Władz Regionu

Przemówienie Przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Przemówienie Dyrektora CIiTT UWM

1. SES JA

PROCEDURY KANONICZNE I

godz. 10.00 – 11.15 (sala 102)

przewodniczący: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)

Ciężar dowodu w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM, KAK)

Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa po reformie procesu z 2015 roku

ks. prof. dr hab. Sylwester Kasprzak (KUL)

Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim

Dyskusja

godz. 11.15 – 11.40 Kawa I

Zaproszenie

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
I WALNE ZEBRANIE
STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH


pod patronatem
Abp. Dr. Wiktora SkWOrca,
Metropolity Katowickiego

II POLSKI SYNOD PLENARNY
A SYNODY DIECEZJALNE

 

Organizatorzy:

·      Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

·      Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

·      Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej

·      Towarzystwo Naukowe KUL

·      Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

TERMIN: 8-10 września 2014 r.

 

MIEJSCE KONFERENCJI: Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

 


 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Temat tegorocznej konferencji naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich został zaproponowany przez Księdza Abpa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, fundatora i honorowego przewodniczącego. Był On jednym z Ojców II Polskiego Synodu Plenarnego, a obecnie jest organizatorem Synodu Archidiecezji Katowickiej. Konferencja ta może być pożyteczna nie tylko dla nauki, ale również dla praktyki legislacyjnej.

II Synod Plenarny Polski (1991-1999), który odbył się z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II, miał charakter wybitnie pastoralny. Zawarte w nim „wnioski i postulaty”, ukazały „potrzeby i zadania nowej ewangelizacji Kościoła w Polsce na przełomie II i III Tysiąclecia”. Przedmiot naszej konferencji, która odbędzie się w piętnaście lat po zakończeniu obrad tegoż Synodu Plenarnego, będzie wyrazem naszej wspólnej refleksji na temat transformacji tych „wniosków
i postulatów” na język norm prawa synodalnego Kościołów partykularnych w Polsce, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium.

W referatach, które zostaną przedstawione podczas naszej konferencji, należy zaproponować normy, jakie winny znaleźć się w statutach synodów diecezjalnych w Polsce, biorąc pod uwagę z jednej strony postulaty II Polskiego Synodu Plenarnego i aktualne potrzeby pastoralne, a z drugiej strony kompetencje legislacyjne biskupów diecezjalnych, określone w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r. Należy również uwzględnić uchwały synodów diecezjalnych, które odbyły się po promulgacji uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego z punktu widzenia transformacji postulatów pastoralnych Synodu Plenarnego na język norm prawnych w uchwałach polskich synodów diecezjalnych.


 

PROGRAM KONFERENCJI

8 WRZEŚNIA (poniedziałek)

Przyjazd uczestników wieczorem

20.00 – Kolacja

9 WRZEŚNIA (wtorek)

8.00   – Śniadanie

9.00   – Otwarcie Konferencji:

·      Abp Dr Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki

·      Abp Prof. Dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

·      Bp Prof. Dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

·      Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Sesja I

Przewodniczy – Bp Dr Stanisław Stefanek,

Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej

9.30  – Prof. Jean-Paul Durand, OP (Instytut Katolicki w Paryżu), Synodalność w Kościołach partykularnych. Podstawy teologiczne i aplikacje prawne

10.00 – Ks. Prof. Dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), Charakterystyka i ocena synodów plenarnych i synodów diecezjalnych
w Polsce współczesnej

10.25 – Dyskusja

10.45 – Kawa/herbata

Sesja II

Przewodniczy – Ks. Dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL

 

11.05 – Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego

11.30 – Bp Dr hab. Artur Miziński, Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym

11.55 – Ks. Dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ, Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich

12.20 – Dyskusja

12.40 – Przerwa obiadowa

 

Sesja III

Przewodniczy – Bp Antoni Dziemianko,

Biskup Diecezji Pińskiej

 

14.00 – Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski (UKSW/KUL), Zadanie nauczycielskie Kościoła – przepowiadanie Słowa Bożego

14.25 – Bp Dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski, Zadania
i formy działalności misyjnej Kościoła na szczeblu diecezji
i parafii

14.50 –Ks. Dr hab. Wojciech Necel, prof. UKSW (UKSW/WSD Poznań), Zadania duszpasterskie wobec emigracji

15.15 – Dyskusja

15.35 – Kawa/herbata

Sesja IV

Przewodniczy – Ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

 

15.55 – Ks. Prof. Dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), Struktury kolegialne w Kościołach partykularnych na szczeblu diecezjalnym
i parafialnym

16.20 – Ks. Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Regulacje prawne dotyczące spraw majątkowych i potrzeb finansowych instytucji kościelnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim

16.45 – Pan Dr hab. Paweł Sobczyk (UKSW), Katechizacja dzieci
i młodzieży w parafii a nauczanie religii w szkołach

17.10  – Dyskusja

18.00  Msza św. koncelebrowana w Katedrze Katowickiej

19.00  – Kolacja

19.30  – Walne Zebranie SKP

20.00  – Spotkanie towarzyskie

 

10 WRZEŚNIA (środa)

7.00     Msza św. koncelebrowana

8.00     Śniadanie


 

Sesja V

Przewodniczy – Pan Prof. Dr hab. Stanisław Leszek
Stadniczeńko
(UO)

 

 9.00 – Ks. Prof. Dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW), Zadanie uświęcania – sprawowanie sakramentów (z wyjątkiem małżeństwa)

 9.35 – Ks. Dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, Pozostałe akty kultu Bożego

10.00 – Ks. Prof. Dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII), Miejsca i czasy święte

10.25 – Dyskusja

11.00 – Kawa/herbata

 

Sesja VI

Przewodniczy – Ks. Prof. Dr hab. Edward Górecki
(PWT we Wrocławiu)

 

11.30 – Ks. Dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW, Dyscyplina duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego

12.00 – Pan Dr Michał Poniatowski (UKSW), Formy działalności charytatywnej Kościoła na szczeblu diecezjalnym i parafialnym

12.30 – Dyskusja

13.00 – Zamknięcie Konferencji

13.10 – Obiad


 

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

należy kierować do dnia 10 sierpnia 2014 r.

telefonicznie pod numer 509 349 860

bądź drogą elektroniczną na adres:

ks. dr Rafał Dappa,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uczestników Konferencji – z wyjątkiem prelegentów i studentów – prosimy o wpłatę 100 zł podczas rejestracji po przyjeździe na Konferencję.

W celu uzyskania potwierdzenia zakwaterowania przy zgłoszeniu należy podać datę przyjazdu i wyjazdu z Katowic. 

Kapłani są proszeni o zabranie alby i stuły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

w imieniu organizatorów

Ks. Prof. Józef Krukowski – Prezes SKP

Ks. Dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ


Subcategories

Fundacja "Myśląc Ojczyzna"

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

zapraszają  na sesję lubelską pt. "Jan Paweł II – ustawodawca Kościoła powszechnego"
odbywającą się w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi"

zatytułowanego "Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia - Doktor Kościoła i Patron Europy"

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2020 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, c-1031
według załączonego programu

zaproszenie

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w sesji lubelskiej Kongresu «Europa Christi»
do dnia 16 marca 2020 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub tel. 602 691 287