ZAPROSZENIE

 

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
i Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo
Metropolity Częstochowskiego

 

 OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM

 

 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Sąd Metropolitalny w Częstochowie;
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

TERMIN: 8-10 września 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej,
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa

 

 

PROGRAM

 

 8 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

 Przyjazd Uczestników

19.00 Kolacja

 

9 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

 

9.00 Otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników:

Abp Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski  

Bp Dr Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

 SESJA I

 Przewodniczący: Ks. Bp Dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

 

9.30 Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM, Małżeństwo i rodzina wobec zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Kontekst prawny

10.00 Mikołaj Pawlak (Rzecznik Praw Dziecka), Ochrona prawa dziecka do urodzenia i wychowania w rodzinie w prawie polskim

10.30 Paweł Zwolak (Ministerstwo Sprawiedliwości), Struktura organizacyjna sądownictwa rodzinnego w Polsce

11.00 Dyskusja

11.15 Przerwa

 

 

SESJA II

 Przewodniczący: Ks. Bp Dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

 

11.30 O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum), Ochrona dziecka w świetle Listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka motu proprio Vos estis lux mundi

12.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Poszanowanie zasady autonomii i wzajemnej niezależności Państwa i Kościoła według Konstytucji RP i Konkordatu polskiego wobec zjawiska pedofilii i ideologii gender (LGBT)

12.30 Dyskusja

12.45 Przerwa obiadowa           

 

SESJA III

 Przewodniczący: Bp Antoni Dziemianko, Biskup Diecezji Pińskiej
 Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

 

15.00 Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), Pozytywny akt woli (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle doktryny i orzecznictwa rotalnego

15.30 Ks. prof. dr Janusz Kowal (PUG), Uzależnienie od pornografii a zdolność do zawarcia małżeństwa

16.00 Dyskusja

16.15 Przerwa

16.45 Msza św. koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

18.30 Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

19.00 Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

10 WRZEŚNIA (WTOREK)

  SESJA IV

 Przewodniczący: Ks. Bp Marian Buczek, Biskup senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej

 

7.00 Msza Św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego

8.30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

9.00 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL), Status kanoniczno-prawny osoby małoletniej

9.30 Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM), Aspekty finansowe spraw o nieważność małżeństwa

10.00 Dyskusja

10.15 Przerwa

 SESJA V

 Przewodniczący: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

 

10.30 O. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL), Wpływ migracji z krajów islamskich na okcydentalną koncepcję małżeństwa i rodziny. Wybrane zagadnienia

10.50 Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym

11.10 Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), Specyficzny status w kanonicznym porządku prawnym związków cywilnych zawieranych przez katolików z pominięciem formy kanonicznej

11.30 Dyskusja

11.45 Przerwa

 

SESJA VI

 Przewodniczący: Ks. Bp dr Andrzej Przybylski, Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskie

  

12.00 Ks. dr Krzysztof Nykiel (Penitencjaria Apostolska), Nota Penitencjarii Apostolskiej: rola forum wewnętrznego i nienaruszalność tajemnicy spowiedzi

12.20 Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy (Akademia Ignatianum w Krakowie), Niewłaściwość wymogu aktu urodzenia jako podstawy sporządzenia metryki chrztu

12.40 Ks. dr Bartłomiej Pieron (UPJPII), Odpowiedzialność duchownego za niewykonanie obowiązku z art. 10 ust. 2 Konkordatu

13.00 Dyskusja

13.15 Zamknięcie konferencji

13.30 Obiad

 

Organizatorzy Konferencji proszą, aby P.T. Uczestnicy  zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2019 r. do ks. dra Krzysztofa Dziuba (tel. 728 393 165; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu; kapłani zabrali ze sobą stuły i alby

Ponadto Uczestnicy Zjazdu proszeni są o złożenie darowizny na rzecz Archidiecezji Częstochowskiej. Sugerowana kwota to 100 złotych.

Wpłat można dokonywać na konto Archidiecezji Częstochowskiej, Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa nr konta: 55 1140 2017 0000 4402 1027 0892 jako „dar dla Archidiecezji Częstochowskiej”) lub po przyjeździe na konferencję.

Miejsce zakwaterowania Uczestników Konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa