Dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota)

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

(Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sale: 202, 217, 219

 

odbędzie się

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego,

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Program konferencji 

 

Organizatorzy:

 

  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
  • Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL