Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu Współorganizatorów

 

zaprasza na

 

II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

 

Sesja IV: Prawo a wartości w Europie

 

Lublin, 17 października 2018 roku (środa)

KUL, Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14

 

 

PLAKAT 

 

 

Organizatorzy Sesji Lubelskiej Kongresu:                         

Fundacja „Myśląc Ojczyzna”

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

oraz pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.