Międzynarodowa konferencja naukowa

w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

KOŚCIÓŁ I JEGO PRAWO W NAUCZANIU ŚW. JANA PAWŁA II

 

PROGRAM

9.00 – Msza Święta (Kościół Akademicki)

 

10.30 – 10.45. OTWARCIE KONFERENCJI

(Collegium Iuridicum, sala CI 204)

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Wiak – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

10.45 – 12.30. SESJA I

Przewodniczy: ks. bp dr hab. Artur Miziński (Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ks. prof. dr Libero Gerosa (Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Lugano) – Interpretazione delle leggi canoniche e nuova evangelizzazione: la lezione innovativa di San Giovanni Paolo II (Interpretacja ustaw kanonicznych a nowa ewangelizacja: innowacyjna lekcja św. Jana Pawła II)

o. prof. dr hab. Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Jan Paweł II jako promotor świętości

ks. dr hab. Leszek Adamowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Kodyfikacje Jana Pawła II

 

14.00-15.45. SESJA II

Przewodniczy: prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Wiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) – Il diritto degli emarginati nell'insegnamento di Giovanni Paolo II (Prawa osób wykluczonych w nauczaniu Jana Pawła II)

prof. ndzw. dr hab. Alicja Grześkowiak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) – Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Jan Paweł II o roli Kościoła w Europie

 

16.15-18.00. SESJA III

Przewodniczy: dr hab. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia) – La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II)

ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Konkordaty Jana Pawła II ks. prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Zadania uniwersytetów katolickich według Jana Pawła II