ZAPROSZENIE

 

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
i Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo
Metropolity Częstochowskiego

 

 OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM

 

 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Sąd Metropolitalny w Częstochowie;
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

TERMIN: 8-10 września 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej,
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa

 

 

PROGRAM

Dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota)

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

(Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sale: 202, 217, 219

 

odbędzie się

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego,

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Program konferencji 

 

Organizatorzy:

 

 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 • Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

pod patronatem honorowym 

Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

DZIECKO W PRAWIE KANONICZNYM I POLSKIM

oraz

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

które odbędą się 12 stycznia 2019 roku (sobota)

KUL, Collegium Jana Pawła II, c-1031, Lublin, Al. Racławickie 14

 

→ program konferencji i Walnego Zebrania SAWP KUL

informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego
 • Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zapraszają 

 

na

III Międzynarodową Konferencję Naukową

pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA 
W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH
W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 
POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

 

→ Program konferencji

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. 

KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II, sala c-1031

 

obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać
do dnia 10 maja 2019 r.

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr tel. 81 445 37 42

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W 9. EDYCJI 

 

KURSU

PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2019 ROKU