Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" w 2016 r.

O. prof. dr Damían Němec, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Vytautas S. Vaičiūnas, Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie