Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVIII (2018), nr 31

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 

Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVII (2017), nr 30

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Wiesław Bar (KUL, Polska)

 

Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVI (2016), nr 29

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)