"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" rok XXVI (2016), nr 29 

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

Wojciech Góralski, Problem prewencyjnego zapobiegania nieważności małżeństw na drodze kanonicznego badania przedślubnego

Wojciech Góralski, The Issue of Preventing the Nullity of Marriage Through Canonical Pre-marriage Interview

 

Paweł Kaleta, Statuty parafii

Paweł Kaleta, The Statutes of the Parish

 

Józef Krukowski, Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Refleksje na kanwie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Józef Krukowski, The Respect of Christian Values in Poland in the Process of European Integration. The Reflections at the Groundwork of Jubilee of Christening of Poland

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Anna Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”

 

Paweł Lewandowski, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

PRO MEMORIA

Jerzy Szyran, Śp. o. dr Józef Łapiński OFMConv

 

Grzegorz Bzdyrak, Śp. prof. dr hab. Stanisław Paździor

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze polskich kanonistów