Zespół redakcyjny czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN) – redaktor naczelny

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – sekretarz

Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek

Dr Agnieszka Romanko (KUL)

Dr Anna Słowikowska (KUL)

Dr Urszula Wasilewicz

Dr Paweł Zając

 

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. 81 533 35 89

fax 81 445 3742

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.