Igor Kilanowski

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”. Płock, 17 maja 2018 roku

 

Dnia 17 maja 2018 r., w 29. rocznicę przyjęcia przez Sejm PRL ustaw o gwarancji sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolic­kiego, w książęcym mieście Płocku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nau­kowa pt. „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”.

 

Mirosław Sitarz  

 

Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku

 

Papież Jan Paweł II dnia 11 października 1988 r. na forum Parla­mentu Eu­ropejskiego powiedział: „misją Kościoła jest głoszenie zba­wienia w Chrystusie wszystkim ludziom, niezależnie od aktualnych warunków historycznych, gdyż to zadanie żadnych warunków wstęp­nych mieć nie może.

Aleksandra Rybaczek

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy chrztu polski. Historia i teraźniejszość” Poznań, 3-5 września 2017 roku

 

W dniach 3-5 września 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Kon­fe­ren­cja Nau­kowa pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, zorganizo­wa­na pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądec­kiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Epi­skopatu Polski. Wydarzenie miało miejsce w Arcybiskupim Semi­na­rium Duchownym w Poznaniu, a jego organizatorami by­li: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wy­dział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Paweł Banduła

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”. Lublin, 13 stycznia 2018 roku

Dnia 13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ja­na Paw­ła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”.

Anna Słowikowska*

Nowości wydawnicze polskich kanonistów**

1.      Góralski Wojciech, Matrimonium facit consensus, t. III: Z orze­cz­nictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność mał­żeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody mał­żeń­skiej (1997-2016), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.