• Bp prof. dr Juan Ignacio Arrieta
 • Ks. prof. dr hab. Jean Paul Durand
 • Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • Ks. prof. dr hab. Edward Górecki
 • Ks. prof. Janusz Piotr Kowal
 • Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
 • O. prof. dr hab. Damian Nemec
 • Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 • Prof. doc. JUDr. Marek Šmid
 • Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
 • Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński
 • Dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW
 • Dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL
 • Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
 • Prof. Dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW)
 • Dr hab. Zbigniew Suchecki (PFT San Bonaventura, Rzym)
 • Prof. Dr hab. Wiesław Wenz (PAT)
 • Dr hab. Andrzej Pastwa (UŚ)
 • Dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW
 • Prof. Dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko (UO)
 • Dr hab. Záboj Horák (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Prof. Dr hab. Vytautas Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

Nr 1

pdf 
Nr 2 pdf
Nr 3 pdf
Nr 4
Nr 5 pdf
Nr 6 pdf
Nr 7 pdf
Nr 8 pdf
Nr 9
pdf
Nr 10 pdf
Nr 11 pdf
Nr 12 pdf
Nr 13 pdf
Nr 14 pdf
Nr 15 pdf
Nr 16 pdf
Nr 17 pdf
Nr 18 pdf
 1. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz_recenzji.pdf.
 2. Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. "Dobre_praktyki_w_procedurach_recenzyjnych_w_nauce.pdf".
 3. Publikacje zostają przesłane dwóm niezależnym Recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem. Redakcja dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.
 4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
 5. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

 

http://www.kul.pl/files/861/public/rnp/Dobre_praktyki_w_procedurach_recenzyjnych_w_nauce.pdf

("Dobre_praktyki_w_procedurach_recenzyjnych_w_nauce.pdf")

Adres redakcji:
20-039 Lublin, ul. Radziszewskiego 7
tel. (81) 533 35 89, fax (81) 44 53 742

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uwagi

1.       Redakcja Biuletynu zwraca się z uprzejmą prośbą do Członków Stowarzyszenia o nadsyłanie informacji o zmianach dotyczących danych personalnych i miejsca za­mieszkania.

2.       Kanoniści, którzy chcą należeć do Stowarzyszenia Kano­nistów Polskich, proszeni są o nadesłanie deklara­cji w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia na adres:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin.

3.       Składka roczna członków stowarzyszenia uchwalona
na X. Walnym Zebraniu wynosi:

 • normalna składka członkowska ? 50 zł.
 • składka ulgowa dla studentów i sióstr zakonnych ? 15 zł.

Prosimy wpłacać na następujące konto:

Bank PEKAO S. A. III/o Lublin,
02 1240 2382 1111 0000 3894 3364

 4.       Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania SKP z dnia 4 września 2007 r. osoby, które nie uregulowały składki członkowskiej w ciągu ostatnich pięciu lat, zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia.