Mirosław Sitarz

W 2010 r. przeżywamy dwudziestolecie działalności Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Jest to okazja do spojrzenia wstecz i przypomnienia, w jaki sposób powstało SKP, jaka jest struktura, jakie są jego statutowe cele i jak w ciągu tego okresu przebiegała ich realizacja[1].

Anna Słowikowska

Dnia 8 września 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, podczas obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, odbyło się doroczne, statutowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Częstochowa, 8-9 września 2009 r.

Relacje między wyznaniami są aktualnie jednym z wyzwań, przed którym stoi Kościół katolicki i inne Kościoły i związki wyznaniowe z uwagi na znaczne przemieszczanie się ludności w celach zarobkowych, naukowych, zawodowych i turystycznych.